பகுத்தறிவும் தயிர் வடையும்

பகுத்தறிவாளர் என்பவர் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து, ஆதாரங்களின் அடிப்படியில் செயல்படுவார், முடிவுகள் எடுப்பார் – உணர்ச்சிகள் மற்றும் சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல்.   ‘கடவுள் இல்லை’, ‘மத சடங்குகள் மூடத்தனம்’, என்ற நம்பிக்கை...