ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ: Reports

ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗುವಂತಿದೆ. ಅಕ್ಸಾಯ್...

ನಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2020 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು. ನಾನು ಈ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು...