ఆహార అలవాట్ల మార్పుతో మనం నీటి నిల్వలను కాపాడుకోవచ్చా?

మీరు మీ ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన మార్పులు చేయడం ద్వారా అధిక మొత్తంలో నీటిని ఆదా చేయవచ్చు - బియ్యం మరియు గోధుమల బదులు సిరి ధాన్యాలు వాడండి. చెరకు చక్కెర బదులు వేరే సహజ ప్రత్యామ్నాయాలను వాడండి.

Save Water

।। మా తెలుగు తల్లి ।।

ఎనిమిది కోట్ల తెలుగుప్రజల శ్రవణ పేటికలలో రింగుమని మారుమ్రోగే తల్లి కీర్తిని తేటతెనుగించిన భావకవి, సుందరకవి, విరచితం. మా తెనుగు తల్లికి మల్లెపూదండమా కన్న తల్లికి మంగళారతులు,కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణచిరునవ్వులో సిరులు...