ஈழத்தமிழர் கடிதம்: புலம்பெயர் தமிழரின் நிலை!

அர்ஜன்சம்பத் அறிக்கை! ஈழத் தமிழருக்கு இந்திய மத்திய அரசின் ஆதரவு இருந்தால் நன்மையா அல்லது தமிழ் நாட்டில் எந்தவொரு அதிகரமுமில்லாத, ஈழத் தேசியம் பேசும் ஒரு கட்சியின் ஆதரவு இருந்தால் போதுமா !...

resilience

மகாராஜா ராணா பிரதாப் :ராஜபுதனத்தின் பெருமை

வணங்கா முடியான ராணா பிரதாப் சித்தூர் தலைநகரமில்லாமலே நாட்டை ஆண்டுவந்தார். மொகலாய படைகள் பிரும்மபிரயத்தனம் செய்தும் அவரை அடக்கமுடியவில்லை. மக்களும் அவரையே ராணாவாக கருதி வரி செலுத்திவந்தனர் . படைகளுடன் காட்டில் வசித்துவந்த...