ગુજરાતી મુંબઈકર ક્રાંતિગુરુ પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા

હેમંતકુમાર ગજાનન પાધ્યા (યુ.કે.) ભારતની સ્વતંત્રતાનો ઈતિહાસ તટસ્થ અને પક્ષપાત રહીત સત્યસ્વરુપમાં લખવામાં આવ્યો હોત તો એમાં પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણવર્માજી [ભનુશાળી]નું શુભનામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં...

KRANTIGURU PANDIT SHYAMAJI KRISHNAVARMA

A FORGOTTEN OR RATHER SYSTEMETICALLY MADE FORGOTTEN NRI HERO OF INDIAN INDEPENDENCE                                                : Mr Hemantkumar Gajanan Padhya   It was very shocking and humiliating...

‘’આમ્બેડકર ભવન’’- લંડનને મહારાષ્ટ્રીયનો અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકારની અણમોલ ભેટ

                                                             શ્રી હેમંતકુમારગજાનન પાધ્યા, યુ.કે.     ઈંગ્લંડમાં વસતાં રાષ્ટ્રપ્રેમી પ્રવાસી ભારતીય લોકો અને દેશભકત ભારતીયઓ માટે ગૌરવવંતા અને આનંદદાયક સમાચાર...