Maa Bharati Weeps for her brave sons

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा |न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमत: परम् ||2.12|| na tvevāhaṁ jātu nāsaṁ na tvaṁ neme janādhipāḥna...